Metal Sheet

Metal Sheet

Metal Sheet เมทัลชีท หมายถึงแผ่นเหล็กที่นำมารีดเป็นแผ่นลอน ตามรูปลอนต่าง ๆ เพื่อทีนำมามุงเป็นหลังคา หรือกั้นเป็นผนัง รวมทั้งนำมาขึ้นรูปเป็นบานเกล็ดเป็นครอบมุมต่าง สำหรับเมทัลชีทก่อนนำมารีดขึ้นลอนโดยทั่วไปเท่าที่เห็นกันมีอยู่ 2 ประเภทคือคือ แผ่นเคลือบอลูซิงค์ (Aluzinc) และแผ่นเคลือบสี

  1. แผ่นเคลือบอลูซิงค์ เป็นการเอาเหล็กมาเคลือบสารที่มีส่วนผสมหลักคือสังกะสี (Zinc) และอลูมิเนี่ยม(Aluminum) เพื่อป้องกันการผุกร่อนจากการเป็นสนิม และช่วยทำให้ดูเงางามกว่าและสวยกว่า การเคลือบสังกะสีทั่วๆไป
  2. แผ่นเคลือบสี เป็นการเคลือบสังกะสี (Zinc) อย่างเดียวหรือ อลูซิงค์(Aluzinc) (ตามแต่ละมาตรฐาน) ก่อนที่จะเคลือบสีให้สวยงามทับไปอีกครั้งหนึ่ง
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_062

หมายเหตุ ชั้นเคลือบสีนี้ใช้กับ แผ่นที่มีความหนาตั้งแต่ 0.50 มม. ขึ้นไป

รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_061
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_060
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_059

ลอนมาตรฐาน SB 760

โดดเด่นด้วยการออกแบบรูปลอนที่แข็งแรง, ติดตั้งง่าย, หมดปัญหารั่วซึม และมีรูปลักษณ์ทันสมัย ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจนได้รับความนิยมสูงสุด ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 5 องศาขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

ขนาด หน้ากว้าง 760 มม. (5สันลอน)
ความสูงลอน 24 มม.
ความหนา 0.20-0.60 มม.
สี อลูซิงค์ และ เคลือบสี
การติดฉนวน PE, PU 25 มม. 50 มม.
การติดตั้ง Bolt system
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_058
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_057
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_056

ลอนพรีเมี่ยม Pro 760

สวยงาม คงทน  สันลอนสูงพิเศษ  รองรับน้ำฝนได้ดีเหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงตั้งแต่ 3 องศาขึ้นไป ผลิตได้ตามความยาวที่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาวของแผ่น การต่อแผ่น และปริมาณการรับน้ำฝน

ขนาด หน้ากว้าง 760 มม. (3สันลอน)
ความสูงลอน 32 มม.
ความหนา 0.20-0.60 มม.
สี อลูซิงค์ และ เคลือบสี
การติดฉนวน PE, PU 25 มม. 50 มม.
การติดตั้ง Bolt system
รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_055

Pro-lock 700

รูปแบบลอนที่ไม่ได้ใช้สกรูเจาะยึดแผ่นหลังคา จึงทำให้ไม่มีโอกาสน้ำรั่ว เหมาะสำหรับหลังคาที่มีมุมลาดเอียงน้อยตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป จากสันลอนทีสูงมากเป็นพิเศษและรูปลอนที่แข็งแรงทำให้สามารถพาดแปได้ไกลอย่างปลอดภัย ซึ่งจะลดต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก รูปลอนยังสามารถดัดโค้งตามโครงสร้างได้

ขนาด หน้ากว้าง 700 มม. (4สันลอน)
ความสูงลอน 39 มม.
ความหนา 0.40-0.60 มม.
สี อลูซิงค์ และ เคลือบสี
การติดฉนวน PE
การติดตั้ง Boltless system

หลังคาฉนวน พียูโฟมแบบแซนวิช

แผ่นเมทัลชีทPU Foam แบบแซนวิช เป็นแผ่นเมทัลชีทที่มีท้องแผ่นเรียบเนียน สวยงาม เคลือบด้วยฉนวน พียูโฟม ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีห้องแช่แข็ง สามารถกนัความร้อนได้ดี ที่สดุ เมื่อเทียบกบัฉนวนทกุประเภท ที่มีขายในปัจจบุนัและด้วยยดึแผ่น เมทัลชีทและ แซนวิช เป็นเนือ้เดียวกนั ท าให้ไม่มีช่องว่างและ ช่วยเพมิ่ความแข็งแรงให้กบัแผ่นมากขนึ้อีกด้วย ซงึ่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้า  ทงั้เรื่องการกนัความร้อนที่มากกว่า ลดเสียงได้ มากกว่า สวยงามกว่า แข็งแรงกว่า อายกุารใช้งานนานกว่า ในราคาที่บอกได้ค าเดียวว่า ค้มุค่า

รับสร้างโรงงานสำเร็จรูป_ออกแบบ_ผลิต_ติดตั้ง_images_054