Pre-Engineered Building

Pre-Engineered Buildingอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป

PROSTEEL® Pre-Engineered Building (PEB) เป็นระบบก่อสร้างอาคารเหล็กกึ่งสำเร็จรูป โดยการออกแบบโครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เป็นระบบโมดูล่าร์ เกือบทุกชิ้นส่วนจะถูกออกแบบและผลิตในโรงงาน จากนั้นจะดำเนินการจัดส่งไปที่หน้างานก่อสร้างเพื่อประกอบ และติดตั้งด้วยระบบสลักเกลียว (Bolt Connection) ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของอาคาร มาตรฐานวัสดุ และการติดตั้ง อีกทั้งยังลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดความผิดพลาดจากคนได้ดีมากขึ้น

PROSTEEL® PEB จึงเหมาะกับการก่อสร้างอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม, โกดังสินค้า, ห้างสรรพสินค้า, ตลาด, โชว์รูม, โรงซ่อมบำรุง, อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ

Standard Frame / โครงสร้างมาตรฐาน